ดูแลผิว รับSummer! (Jin Wellness)

ดูแลผิว รับSummer! (Jin Wellness)

🌻 ASCE Plus (Dermal Signal) ราคา 14,000.- (ราคาปกติ 16,900.-)
🌻 ASCE Plus (Scalp care) ราคา 17,000.- (ราคาปกติ 19,900.-)
🌻 Belotero Revive Baby Skin ราคา 12,900.- (ราคาปกติ 15,900.-)
🌻 Collagen Stimulator Sculptra ราคา 30,000.- (ราคาปกติ 35,000.-)

Package Name :

ดูแลผิว รับSummer! (Jin Wellness)

Terms of service

ดูแลผิว รับSummer! (Jin Wellness)
🌻 ASCE Plus (Dermal Signal) ราคา 14,000.- (ราคาปกติ 16,900.-)
🌻 ASCE Plus (Scalp care) ราคา 17,000.- (ราคาปกติ 19,900.-)
🌻 Belotero Revive Baby Skin ราคา 12,900.- (ราคาปกติ 15,900.-)
🌻 Collagen Stimulator Sculptra ราคา 30,000.- (ราคาปกติ 35,000.-)
 
สั่งซื้อได้ตั้งเเต่ 12-30 มิถุนายน 2567
เข้ารับบริการได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน2567
 
กรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการ 2 วัน ติดต่อเพื่อเข้ารับบริการได้ที่ รพ.ธนบุรี บำรุงเมือง โทร. 02-220-7999
โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ดูแลผิว รับSummer! (Jin Wellness)

Package Name :

ดูแลผิว รับSummer! (Jin Wellness)

ASCE Plus (Dermal Signal) ราคา 14,000.- (ราคาปกติ 16,900.-)
ASCE Plus (Scalp care) ราคา 17,000.- (ราคาปกติ 19,900.-)
Belotero Revive Baby Skin ราคา 12,900.- (ราคาปกติ 15,900.-)
Collagen Stimulator Sculptra ราคา 30,000.- (ราคาปกติ 35,000.-)

14,000.00 Baht

Recently viewed Package

Emergency
+66 2220 3899

Make an appointment, call an ambulance. Available for service 24 hours a day.

Call Us
+66 2220 7999

Available for service 24 hours a day.

Hospital map
How to get there