แพ็กเกจตรวจสุขภาพ Health Check 13 รายการ (Mid-Year Health Fair 2024)

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ Health Check 13 รายการ (Mid-Year Health Fair 2024)

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ Health Check 13 รายการ (Mid-Year Health Fair 2024) 
 
ราคา 1,900.-

Package Name :

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ Health Check 13 รายการ (Mid-Year Health Fair 2024)

Terms of service

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ Health Check 13 รายการ (Mid-Year Health Fair 2024) 
-ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ 
-ตรวจวัดสัญญาณชีพ 
-ตรวจวัดองค์ประกอบของร่างกาย 
-โปรแกรมคำนวณหาค่าดัชนีมวลกาย 
-ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด 
-ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด 
-ตรวจระดับไขมันในเลือด 
-ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอรไรด์ 
-ตรวจระดับไขมันไม่ดีในเลือด 
-ตรวจการทำงานของไต 
-ตรวจการทำงานของตับ 
-ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์ 
-ตรวจเอกซเรย์ปอด 
 
📌กรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการ 2 วัน ติดต่อเพื่อเข้ารับบริการได้ที่ รพ.ธนบุรี บำรุงเมือง โทร. 02-220-7999
โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าคนไทยเท่านั้น (This Promotion is Reserved for Thai Nationality only)

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ Health Check 13 รายการ (Mid-Year Health Fair 2024)

Package Name :

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ Health Check 13 รายการ (Mid-Year Health Fair 2024)

1,900.00 Baht

Recently viewed Package

Emergency
+66 2220 3899

Make an appointment, call an ambulance. Available for service 24 hours a day.

Call Us
+66 2220 7999

Available for service 24 hours a day.

Hospital map
How to get there