โปรแกรมอิ่มฟู ฉ่ำเด้ง คืนความเด็กให้ใบหน้า (Mid-Year Health Fair 2024)

โปรแกรมอิ่มฟู ฉ่ำเด้ง คืนความเด็กให้ใบหน้า (Mid-Year Health Fair 2024)

โปรแกรมอิ่มฟู ฉ่ำเด้ง คืนความเด็กให้ใบหน้า
ASCE PLUS (DERMA SIGNAL) 1 ขวด 16,900 .-
ASCE PLUS (DERMA SIGNAL) 2 ขวด 32,500 .-

Package Name :

โปรแกรมอิ่มฟู ฉ่ำเด้ง คืนความเด็กให้ใบหน้า (Mid-Year Health Fair 2024)

Terms of service

  • กรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการล่วงหน้า 1 วัน
  • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร 02-220-7999

โปรแกรมอิ่มฟู ฉ่ำเด้ง คืนความเด็กให้ใบหน้า (Mid-Year Health Fair 2024)

Package Name :

โปรแกรมอิ่มฟู ฉ่ำเด้ง คืนความเด็กให้ใบหน้า (Mid-Year Health Fair 2024)

ASCE PLUS (DERMA SIGNAL) 1 ขวด
ASCE PLUS (DERMA SIGNAL) 2 ขวด

16,900.00 Baht

Recently viewed Package

Emergency
+66 2220 3899

Make an appointment, call an ambulance. Available for service 24 hours a day.

Call Us
+66 2220 7999

Available for service 24 hours a day.

Hospital map
How to get there