Banner 1 Banner 1
"หมอบุญ" ทุ่ม 1.5 หมื่นล้านบาท สยายปีกให้กับ"ธุรกิจสุขภาพ"
Share on
17 June 2019


         ตัวเลขจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ ระบุว่า โครงสร้างด้านประชากรของประเทศไทยเข้าสู่การเป็น "สังคมสูงวัย" ตั้งแต่ปี 2548 และตามการคาดประมาณประชากร ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในปี 2564 ประเทศไทยจะเข้าสู่ "สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์" (Complete Aged Society)  เมื่อประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป มีสัดส่วนอยู่ที่ 20% ของประชากรทั้งหมด และในปี 2574 ประเทศไทยจะเข้าสู่ "สังคมสูงวัยระดับสุดยอด" (Super Aged Society)  เมื่อประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป มีสัดส่วนสูงถึง 28% ของประชากรทั้งหมด

9157748677806

         ซึ่งจากตัวเลขดังกล่าว ส่งผลให้หลายธุรกิจรวมไปถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรงอย่าง "กลุ่มโรงพยาบาล" หันมารุกธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพในทุกระดับชั้น ไม่ใช่เฉพาะผู้สูงวัยเท่านั้น น.พ.บุญ วนาสิน ประธานกรรมการ บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ THG ผู้บริหารโรงพยาบาลและธุรกิจดูแลสุขภาพ เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า  ยุทธศาสตร์การดำเนินงานของทาง THG ในช่วง 3-5 ปีนับจากนี้ คือ ขยายธุรกิจทั้งในส่วนของ Medical และ Non Medical ควบคู่กันไป ทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้งบประมาณการลงทุนไม่ตํ่ากว่า 1.5 หมื่นล้านบาท หรือเฉลี่ยปีละ 3,000 ล้านบาท  โดยในส่วนของไทยจะขยายธุรกิจโรงพยาบาลให้น้อยลง แต่จะขยายกลุ่มธุรกิจ Well Care, อินติเกรต เฮลธ์ แคร์, คอมมิวนิตี ฮอสพิตัล และกลุ่มศูนย์สุขภาพเฉพาะทาง ที่นำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้มากขึ้น ซึ่งจะช่วยสร้างการเติบโตที่สำคัญให้กับกลุ่ม นอกจากนี้ ในปีนี้ทางกลุ่มยังมองหาโอกาสในการเข้าเทกโอเวอร์โรงพยาบาลในประเทศอีก 2-3 แห่ง ด้าน "ตลาดต่างประเทศ" จะขยายการลงทุนไปยังกลุ่มประเทศที่มีโอกาสทางการเติบโตและมีกำไรสูง ซึ่งจะเป็นกลุ่มธุรกิจไหนหรือรูปแบบใดขึ้นอยู่กับเทรนด์และกฎหมายของแต่ละประเทศ โดยจะมีทั้งรูปแบบร่วมทุน รับบริหารงาน เป็นต้น หลังจากปัจจุบันกลุ่มได้เข้าไปดำเนินงานแล้วในจีน เมียนมา กัมพูชา เวียดนาม และ สปป.ลาว โดยในส่วนของโรงพยาบาลธนบุรี 1 ลงทุนราว 870 ล้านบาท ขยายพื้นที่การบริการของโรงพยาบาลธนบุรี 1 แบ่งเป็น อาคารจอดรถ 120 ล้านบาท และพื้นที่การบริการผู้ป่วยนอก (OPD) พื้นที่ 1.2 หมื่น ตร.ม. 550 ล้านบาท ก่อนจะขยายเฟส 3 ศูนย์มะเร็งในช่วงกลางปี 2563 นอกจากนี้ ทางกลุ่มยังมีการลงทุนในส่วนของศูนย์บริการสุขภาพ ในชื่อ "ร.พ.ธนบุรี บำรุงเมือง" ศูนย์สุขภาพระดับ 6 ดาว รองรับกลุ่มลูกค้าชาวจีนที่ต้องการมีบุตรเป็นหลัก ภายใต้งบประมาณการลงทุนกว่า 4,000 ล้านบาท

         โดยมีแผนเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่ 24 ม.ค. นี้ ขณะที่ ช่วงที่ผ่านมาทางกลุ่มได้มีการจัดตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุโครงการจิณณ์เวลบีอิ้งเคาน์ตี้ บนเนื้อที่ 140 ไร่ ย่านรังสิต เพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยของไทย โดยในส่วนของโรงพยาบาลธนบุรี 1 ลงทุนราว 870 ล้านบาท ขยายพื้นที่การบริการของโรงพยาบาลธนบุรี 1 แบ่งเป็น อาคารจอดรถ 120 ล้านบาท และพื้นที่การบริการผู้ป่วยนอก (OPD) พื้นที่ 1.2 หมื่น ตร.ม. 550 ล้านบาท ก่อนจะขยายเฟส 3 ศูนย์มะเร็งในช่วงกลางปี 2563 นอกจากนี้ ทางกลุ่มยังมีการลงทุนในส่วนของศูนย์บริการสุขภาพ ในชื่อ "ร.พ.ธนบุรี บำรุงเมือง" ศูนย์สุขภาพระดับ 6 ดาว รองรับกลุ่มลูกค้าชาวจีนที่ต้องการมีบุตรเป็นหลัก ภายใต้งบประมาณการลงทุนกว่า 4,000 ล้านบาท โดยมีแผนเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่ 24 ม.ค. นี้ ขณะที่ ช่วงที่ผ่านมาทางกลุ่มได้มีการจัดตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุโครงการจิณณ์เวลบีอิ้งเคาน์ตี้ บนเนื้อที่ 140 ไร่ ย่านรังสิต เพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยของไทย "นอกจากเรื่องการขยายการบริการ เรายังมีการเตรียมความพร้อมนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ ระบบการบริการออนไลน์มาใช้ในการบริการ เพื่อลดต้นทุนการดำเนินงาน ขณะเดียวกันยังเป็นการป้องกันปัญหาขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์อีกด้วย ขณะที่ แผนงานของทางกลุ่มจะให้ความสำคัญกับการขยายศูนย์บริการเพื่อสุขภาพมากขึ้น เนื่องจากเทรนด์การรักษาพยาบาลปัจจุบัน ผู้ป่วยนิยมพักรักษาตัวที่บ้านมากกว่าที่โรงพยาบาล ดังนั้น ทางกลุ่มจึงจำเป็นต้องมีการปรับกลยุทธ์ ด้วยการมีทีมบริการทางการแพทย์และการบริการทางการเพทย์ทางเลือกให้ผู้ป่วยได้ใช้บริการ" นอกจากนี้ ยังได้มีการขยายธุรกิจไปยังกลุ่ม Non Medical มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น การตั้งหน่วยโลจิสติกส์ขึ้น เพื่อกระจายสินค้า (เวชภัณฑ์ยา) รวมไปถึงบริหารจัดการระบบไปยังห้องยาของโรงพยาบาลต่าง ๆ ในลักษณะเป็นเบาซ์ เพื่อลดต้นทุนการดำเนินงาน โดยในอนาคต หน่วยดังกล่าวของทางกลุ่มมีแผนจะเข้าไปเทกโอเวอร์ห้องยาของโรงพยาบาลขนาดเล็ก เพื่อช่วยในการบริหารจัดการยาอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งนำระบบไอทีเข้าไปช่วยดำเนินงาน เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มความแม่นยำ รวดเร็ว ให้กับระบบการจ่ายยา โดยจะนำร่องใน 20 โรงพยาบาลในเครือก่อน เพื่อให้พันธมิตรที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมองเห็นการบริหารจัดการต้นทุนของทางกลุ่ม ด้าน "เป้าหมายระยะยาว" ภายหลังที่บริษัทได้ขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศแล้วนั้น คาดว่าจะมีการเติบโต 25% ต่อปี โดยในสิ้นปีนี้ มั่นใจว่าจะสามารถสร้างการเติบโตได้ 20% อย่างไรก็ตาม มองว่า กลุ่มธุรกิจ "เฮลธ์ แคร์" ของไทยก็ยังเป็นกลุ่มธุรกิจที่น่าสนใจ เพราะถือเป็นอุตสาหกรรมเดียวที่ยังมีการเติบโตอยู่ โดยในช่วงที่ผ่านมา มีการเติบโตเฉลี่ยที่ปีละ 8-10% ขณะที่ ในปีก่อนมีการเติบโต 12% ซึ่งปัจจัยหลักที่ส่งผลให้ธุรกิจ "เฮลธ์ แคร์" มีการเติบโตที่ดี เนื่องมาจากการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยของไทย  จำนวนลูกค้าชาวต่างชาติที่เข้ามาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น จากคุณภาพและราคาที่ถูกกว่าประเทศใกล้เคียงอย่าง 'สิงคโปร์' ที่มีมาตรการรักษาและบริการในระดับเดียวกัน ขณะที่ ในปีนี้ประเมินว่า ภาพรวมอุตสาหกรรมจะมีการเติบโต 9% ซึ่งเป็นผลมาจากการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยของไทย ที่มีจำนวนผู้สูงอายุที่ต้องการบริการทางการแพทย์และสุขภาพมากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการกลับมาของกลุ่มลูกค้าในแถบยุโรปและอาหรับ ที่จะช่วยสร้างให้อุตสาหกรรมเติบโตได้ดีในปีนี้ "แม้ปีที่ผ่านมา กลุ่มลูกค้าในแถบยุโรป อาหรับ จะเข้ามาใช้บริการน้อยลง แต่ทว่ากลับมีลูกค้าที่เป็นชาวเมียนมา เวียดนาม และกัมพูชา เข้ามาใช้บริการเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการบริการทางการแพทย์ของไทยมีคุณภาพที่ดี เมื่อเทียบกับสิงคโปร์ และมีราคาถูกว่าถึง 50% ทำให้กลุ่มลูกค้าในประเทศเหล่านี้เริ่มเข้ามาใช้บริการทางการแพทย์ในไทยมากขึ้น ขณะที่ ในปีนี้มองว่า กลุ่มชาวจีน คือ อีกหนึ่งกลุ่มสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากปัจจุบันมีชาวจีนเข้ามาใช้บริการเกี่ยวกับปัญหาการมีบุตรยากเป็นจำนวนมาก" ที่มา : หน้า 32 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ | ฉบับ 3,435 ระหว่างวันที่ 13-16 มกราคม 2562  

Related Content
บมจ.ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป และ รพ.ธนบุรี บำรุงเมือง คว้ารางวัลระดับเอเชียตอกย้ำคุณภาพมาตรฐานให้บริการระดับสากล
บมจ.ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป และ รพ.ธนบุรี บำรุงเมือง คว้ารางวัลระดับเอเชียตอกย้ำคุณภาพมาตรฐานให้บริการระดับสากล
บมจ.ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป หรือ THG โชว์ศักยภาพผู้นำธุรกิจดูแลสุขภาพอย่างครบวงจรคว้ารางวัล Hospital of the Year จากงาน‘Healthcare Asia Awards 2019’ ขณะที่โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง ที่มีบริการตรวจรักษาแบบเฉพาะทางและบริการดูแลสุขภาพระดับพรีเมียม สามารถคว้ารางวัลประเภท Clinical Service Initiative of the Year การันตีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล
โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง ศูนย์รักษาระดับพรีเมียม ตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านสุขภาพ
โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง ศูนย์รักษาระดับพรีเมียม ตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านสุขภาพ
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป หรือ THG กลุ่มธุรกิจ Healthcare จึงเดินหน้ารุกตลาดธุรกิจสุขภาพ โชว์ศักยภาพการเป็นศูนย์สุขภาพเฉพาะทาง โดยเปิดตัวโรงพยาบาลใหม่ภายใต้ชื่อ โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง ที่มีจุดเด่นในความเป็นโรงพยาบาลระดับพรีเมียม ที่มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์เข้ามาให้บริการตรวจเช็กสุขภาพที่เหมาะกับบุคคลและการรักษาโรคเฉพาะทาง เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ในการดูแลสุขภาพ
Dental Tourism เทรนด์ท่องเที่ยวทำฟัน ดึงดูดต่างชาติเข้าประเทศ
Dental Tourism เทรนด์ท่องเที่ยวทำฟัน ดึงดูดต่างชาติเข้าประเทศ
โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง ชี้ตลาด Dental Tourism น่าจับตามอง ต่างประเทศนิยมเดินทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่เน้นเรื่องการรักษาสุขภาพฟันโดยเฉพาะ
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จับมือ GMP เครือบริษัทยักษ์ใหญ่แห่งเมียนมา
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จับมือ GMP เครือบริษัทยักษ์ใหญ่แห่งเมียนมา
ร่วมทุนก่อตั้งโรงพยาบาลชั้นนำขนาดใหญ่กลางนครย่างกุ้ง