Banner 1 Banner 1
บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ปเตรียมความพร้อมเปิด คลินิกธนบุรี บางซื่อรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID -19
Share on
13 March 2020

บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ปเตรียมความพร้อมเปิด คลินิกธนบุรี บางซื่อรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID -19 ชูแนวคิดเตรียมพร้อมเพื่อให้การรักษาผู้ป่วยอย่างเต็มความสามารถพร้อมโชว์วิสัยทัศน์กรอบการดำเนินงาน 3 เฟส รองรับผู้ป่วยทั้งในไทยและต่างประเทศ ตั้งเป้าเฟสแรกเปิดบริการคลินิกคัดกรองผู้ป่วย 50 ห้อง และ CT Scan ChestTomography บนพื้นที่ 3 ไร่ ใจกลางกรุงเทพฯ

แนวคิดการสร้างสถานพยาบาลฉุกเฉินหรือคลินิกพิเศษถือเป็นการเตรียมการล่วงหน้าสอดรับกับแนวทางของรัฐบาลโดยใช้ตัวอย่างโรงพยาบาลฉุกเฉินอู่ฮั่นโมเดลจากประเทศจีน เพื่อเตรียมรับกับสถานการณ์ที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ในระยะเวลา 3 - 6เดือนข้างหน้า แม้ว่าสถานการณ์การระบาดของโควิด-19ในประเทศไทยยังไม่ถึงขั้นวิกฤตเท่ากับประเทศอื่นเนื่องจากรัฐบาลและหน่วยงานต่าง ๆได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการปฏิบัติตนของประชาชนทำให้ผู้คนเกิดการตื่นตัวในการเฝ้าสังเกตอาการและหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการติดโรครวมถึงความสามารถของบุคลากรทางการแพทย์ที่สามารถตรวจคัดกรองผู้ป่วยและให้การรักษาผู้ป่วยได้อย่างเต็มกำลังความสามารถ

ภาพตัวอย่างเครื่องคัดกรองผู้ป่วย COVID-19

“มีข้อบ่งชี้ว่าเชื้อไวรัสโควิด-19 อาจจะมีการแพร่ระบาดเข้าสู่ขั้นที่ 3คือ ติดต่อกันเองในประเทศหรือในผู้ป่วยที่ไม่มีประวัติเดินทางไปต่างประเทศหรือสัมผัสกับบุคคลที่มีเชื้ออยู่ ซึ่งอาจมาจากสาเหตุหลายประการ เช่นผู้ป่วยหลายคนเป็นพาหะโดยไม่มีอาการโรงพยาบาลหลายแห่งไม่สามารถรองรับผู้ป่วยโรคโควิด-19จากข้อจำกัดเรื่องสถานที่ บุคลากร ห้องปฏิบัติการ (Lab)กอปรกับการวินิจฉัยโรคในปัจจุบันยังมีจุดอ่อนหลายประการและเสี่ยงต่อการที่จะตรวจไม่พบเชื้อ หรือ ผลลบปลอม (False Negative)ซึ่งอาจเกิดจากการเก็บสารตัวอย่างในลำคอ จมูก ที่ไม่ได้มาตรฐานการเก็บสารตัวอย่างไม่ถูกวิธี หรือผู้ป่วยมีเชื้อในปริมาณน้อยเพราะมีระยะฟักตัว หรือผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันสูงรวมทั้งการกลายพันธุ์ที่รวดเร็วของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ที่จำเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการตรวจ”

ในปัจจุบันการตรวจเชื้อไวรัสโควิด-19 มีหลายวิธี ในประเทศสิงค์โปร์ประเทศจีน และประเทศในแถบตะวันตก นอกจากจะใช้การตรวจด้วย PCRหรือ Polymerase Chain Reaction Test เพื่อตรวจภูมิคุ้มกันหรือแอนติบอดีของร่างกายแล้ว ยังใช้วิธีการตรวจทางพันธุกรรม (DNA)Next Generation Sequencing ด้วย เพื่อให้ได้ผลตรวจที่แม่นยำยิ่งขึ้นเพราะจะสามารถบอกชนิดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และไวรัสตัวอื่น ๆที่ปนมาด้วยได้อย่างชัดเจน ซึ่งวิธีการดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง ซึ่งTHG ได้เห็นความสำคัญในการเตรียมความพร้อมทั้งบุคลากรทางการแพทย์เทคโนโลยี อุปกรณ์การรักษา และสถานที่สำหรับการตรวจคัดกรอง

เพื่อช่วยเหลือภาครัฐในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ที่อาจจะมีการแพร่ระบาดเข้าสู่ขั้นที่ 3ทำให้จำนวนผู้ป่วยต่อวันจะเพิ่มขึ้นมาก อย่างเช่นในประเทศอิตาลี อิหร่านและสหรัฐอเมริกาซึ่งจะทำให้โรงพยาบาลรัฐไม่สามารถรองรับและให้การดูแลประชาชนได้อย่างทั่วถึง

ทั้งนี้ ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป (THG)ได้จัดเตรียมแผนสำหรับการรับมือสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ไว้ 3 เฟส ดังต่อไปนี้

เฟสที่ 1 เปิดบริการคลินิกคัดแยกผู้ป่วย (Triage Building)และห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย (Laboratory) สำหรับทำ CT Scan ChestTomography ที่บางซื่อซึ่งจะเปิดให้ดำเนินการทันทีที่ได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งอยู่บนพื้นที่ขนาด 3 ไร่ ใกล้ทางด่วน สถานีรถไฟและสถานีขนส่งผู้โดยสาร โดยจะมีห้องแยกผู้ป่วย 50 ห้องห้องพักดูอาการความจุ 20 เตียงซึ่งจะมีการแยกห้องตรวจระหว่างผู้ป่วยที่มีไข้หวัดธรรมดาและผู้ป่วยที่สงสัยจะติดเชื้อออกจากกันนอกจากนี้ ยังสามารถรองรับการให้บริการแบบบุคคลหรือองค์กรที่ต้องการดูแลผู้ป่วยหรือพนักงานที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโควิด-19อย่างใกล้ชิด อาทิ บริษัท สายการบิน สถานทูต หน่วยงานข้าราชการและองค์กรต่าง ๆ ที่จะต้องเดินทางไปต่างประเทศและต้องการผลการตรวจที่เร็วกว่า 14 วัน ก็จะมีการตรวจด้วย NextGeneration Sequencing (NGS)เพื่อวิเคราะห์ลักษณะทางพันธุกรรมของไวรัสโควิด-19เนื่องจากเทคโนโลยีนี้สามารถอ่านรหัสพันธุกรรมจำแนกลักษณะจีโนมของไวรัสได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำและมีบทบาทสำคัญในการจำกัดการระบาดของไวรัสซึ่งใช้ได้ผลมาแล้วในประเทศจีน

เฟสที่ 2 โรงพยาบาลสนาม กรณีที่มีการแพร่ระบาดเข้าสู่ขั้นที่ 3จะพัฒนาพื้นที่สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อแต่ไม่วิกฤติจำนวน 200 เตียงและห้องผู้ป่วยวิกฤติ (ICU) อีก 50 เตียงโดยโรงพยาบาลสนามแห่งนี้จะตั้งอยู่บริเวณฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า บนพื้นที่ 4 ไร่ โดยใช้ระยะเวลาในการเตรียมการ 6-8 เดือน

เฟสที่ 3 โรงพยาบาลพักฟื้น สำหรับรองรับผู้ป่วยจำนวนมากที่จำเป็นต้องรักษาตัวและฟื้นฟูร่างกายในโรงพยาบาลระยะเวลานาน ๆโดยสามารถรองรับผู้ป่วยได้จำนวน 1,000-1,500 เตียงซึ่งปัจจุบันมีความพร้อมในการให้บริการที่โรงพยาบาลในเครือธนบุรีหลายแห่ง ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

“แนวคิดดังกล่าวอยู่ในระหว่างการให้คณะผู้บริหาร THGเร่งศึกษาและวางแผนการดำเนินงานเพื่อการรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีโดยจะได้เข้าหารือกับกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับคำแนะนำต่อไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การเเพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19ในประเทศด้วย”

 

ขอบคุณข่าวจาก :  moneyandbanking.co.th

 

 

Related Content
THG DRIVE-THRU COVID-19 TEST บริการตรวจเชื้อไวรัส COVID-19
THG DRIVE-THRU COVID-19 TEST บริการตรวจเชื้อไวรัส COVID-19
บริการตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 ราคา 6,500 บาท ตรวจง่ายไม่ต้องลงจากรถ
หมอบุญ ปิ๊งโมเดล รพ.อู่ฮั่น จัดการไวรัส ผุดคลินิกธนบุรี บางซื่อ คัดกรอง โควิด-19
หมอบุญ ปิ๊งโมเดล รพ.อู่ฮั่น จัดการไวรัส ผุดคลินิกธนบุรี บางซื่อ คัดกรอง โควิด-19
THG ผุดไอเดียเปิดคลินิกธนบุรี บางซื่อ คัดกรองโควิด-19 รับมือสถานการณ์การแพร่ระบาด พร้อมโชว์วิสัยทัศน์กรอบการดำเนินงาน 3 เฟส รองรับผู้ป่วยทั้งในไทยและต่างประเทศ
หมอบุญ บอสใหญ่แห่ง บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป เตรียมความพร้อมเปิด คลินิกธนบุรี บางซื่อ รับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
หมอบุญ บอสใหญ่แห่ง บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป เตรียมความพร้อมเปิด คลินิกธนบุรี บางซื่อ รับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
หมอบุญ – บอสใหญ่แห่ง บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป เตรียมความพร้อมเปิด คลินิกธนบุรี บางซื่อ รับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
THG ผุดไอเดียเปิดสถานพยาบาลฉุกเฉิน รับมือ COVID-19
THG ผุดไอเดียเปิดสถานพยาบาลฉุกเฉิน รับมือ COVID-19
THG ผุดไอเดียเปิดสถานพยาบาลฉุกเฉิน รับมือ COVID-19