แบนเนอร์ 2 แบนเนอร์ 2
แชร์ไปที่

 

 

บริการตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19
แบบ DRIVE-THRU / Walk-in
ราคา 3,500 บาท (ไม่พบแพทย์)
ที่ รพ. ธนบุรี บำรุงเมือง

Walk-in เข้ารับบริการที่ลานจอดรถชั้น 6
สำหรับ DRIVE-THRU กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ที่จุดคัดกรองชั้น 1
(ลูกค้ากรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ตรงจุดคัดกรอง)

 

หมายเหตุ :
สำหรับท่านที่มีความเสี่ยงอาจเข้านิยามผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวน (Patient Under Investigation หรือ PUI) ขอแนะนำให้เข้ารับการตรวจคัดกรองโรคและพบแพทย์ที่ ARI Clinic ลานจอดรถชั้น 6 โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง แทนการใช้บริการ Drive-Thru