แบนเนอร์ 1 แบนเนอร์ 1
แพ็กเกจ และโปรโมชั่น
พิเศษ โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี
ราคา 999 บาท
ดาวน์โหลด PDF

รายการในแพ็กเกจ :

พิเศษ โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี เพียง 999 บาท
สนใจสั่งซื้อแพ็กเกจ https://shop.line.me/@154otzgj/product/1003792105
โปรโมชั่นนี้ ตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2566
ใช้บริการได้ถึง 30 มิถุนายน 2566
สงวนสิทธิ์เฉพาะ คนไทยเท่านั้น
หมายเหตุ กรุณางดน้ำงดอาหาร 8 - 10 ชั่วโมง ก่อนตรวจ
แพ็กเกจตรวจสุขภาพประจำปี
ราคา 7,800 บาท
ราคาพิเศษ 2,900 บาท
ดาวน์โหลด PDF

รายการในแพ็กเกจ :

❗ พิเศษสำหรับผู้ที่ซื้อแพ็กเกจ ราคา 7,920 บาทขึ้นไป รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์ุ มูลค่า 780 บาท ฟรี ❗
1. โปรแกรมตรวจสุขภาพ General 2,900 บาท
2. โปรแกรมตรวจสุขภาพ Advanced 7,920 บาท
3. โปรแกรมตรวจสุขภาพ Executive (ชาย) 12,560 บาท
4. โปรแกรมตรวจสุขภาพ Executive (หญิง) 16,800 บาท
5. โปรแกรมตรวจสุขภาพ Ultimate (ชาย) 15,600 บาท
6. โปรแกรมตรวจสุขภาพ Ultimate (หญิง) 20,880 บาท
โปรโมชั่นนี้ ตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2566 เท่านั้น
แพ็กเกจวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์
ราคา 590 บาท
ดาวน์โหลด PDF

รายการในแพ็กเกจ :

แพ็กเกจวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์
ราคา 590 บาท/1 เข็ม
ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการทางการแพทย์แล้ว
ฉีดได้ตั้งแต่อายุ 15 ปีขึ้นไป
เข้ารับบริการได้ตั้งแต่ วันนี้ - 31 ธันวาคม 2566