โปรแกรมผม แน่น ถี่ เส้นใหญ่ ได้ความมั่นใจกลับคืนมา (Mid-Year Health Fair 2024)

โปรแกรมผม แน่น ถี่ เส้นใหญ่ ได้ความมั่นใจกลับคืนมา (Mid-Year Health Fair 2024)

โปรแกรมผม แน่น ถี่ เส้นใหญ่ ได้ความมั่นใจกลับคืนมา
ASCE PLUS (SCALP CARE) HRLV 1 ขวด 19,900.-
ASCE PLUS (SCALP CARE) HRLV 2 ขวด 35,900.-

Package Name :

โปรแกรมผม แน่น ถี่ เส้นใหญ่ ได้ความมั่นใจกลับคืนมา (Mid-Year Health Fair 2024)

Terms of service

  • กรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการล่วงหน้า 1 วัน
  • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร 02-220-7999

โปรแกรมผม แน่น ถี่ เส้นใหญ่ ได้ความมั่นใจกลับคืนมา (Mid-Year Health Fair 2024)

Package Name :

โปรแกรมผม แน่น ถี่ เส้นใหญ่ ได้ความมั่นใจกลับคืนมา (Mid-Year Health Fair 2024)

ASCE PLUS (SCALP CARE) HRLV 1 ขวด
ASCE PLUS (SCALP CARE) HRLV 2 ขวด

19,900.00 Baht

Recently viewed Package

Emergency
+66 2220 3899

Make an appointment, call an ambulance. Available for service 24 hours a day.

Call Us
+66 2220 7999

Available for service 24 hours a day.

Hospital map
How to get there