Banner 2 Banner 2
Share on

 

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมือง ร่วมกับกรุงเทพมหานคร แจกถุงยังชีพ อาหารแห้งและน้ำดื่ม ให้กับประชาชน ครั้งที่ 2 นำโดย ดร.เจษฏา ธรรมวณิช ประธานกรรมการบริหาร โรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมือง รศ.พญ.สุชาดา กัมปนาทแสนยากร ประธานองค์กรแพทย์ โรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมือง พร้อมด้วย บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง บริเวณ วัดพิชัยญาติฯ มีประชาชนจำนวนมากมารับอาหารแห้งและน้ำดื่ม อย่างเป็นระเบียบ และรักษาระยะห่างระหว่างกันเป็นอย่างดี โรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมือง จะร่วมสู้ไปกับคนไทยทุกคนเพื่อให้เราผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน