ข้อมูลบริษัทประกัน

โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง มีความยินดีให้บริการสำหรับผู้ถือกรมธรรม์ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันกลุ่มหรือ พ.ร.บ. และประกันประเภทอื่นๆ ท่านสามารถใช้สิทธิได้ทั้งผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน ทั้งนี้เป็นไปตามความคุ้มครองที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

สำหรับท่านที่ทำประกันไว้กับบริษัทประกันต่างๆ สามารถยื่นตรวจสอบสิทธิกับบริษัทประกันนั้นๆ ก่อนเข้ารับการรักษา โดยทางโรงพยาบาลได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ให้บริการ อำนวยความสะดวก ให้คำปรึกษา และประสานงาน ระหว่างลูกค้ากับบริษัทประกันทั้งกรณีผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์ ทั้งนี้ความคุ้มครองที่ได้รับขึ้นอยู่กับข้อตกลงก่อนซื้อประกันระหว่างท่านและบริษัทประกัน

สิ่งที่ควรเตรียมเมื่อท่านเข้ารับการบริการที่โรงพยาบาลมีดังนี้

  1. บัตรประกัน
  2. บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้

สําหรับ พ.ร.บ. สิ่งที่ควรเตรียมมีดังนี้

  1. สําเนาใบกรมธรรม์
  2. สําเนาทะเบียนรถ
  3. สําเนาบันทึกประจําวันตํารวจ
  4. สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ (หากอายุ
    ไม่ถึง 7 ปี ใช้สําเนาสูติบัตรแทน)
  5. สําเนาทะเบียนบ้าน
  6. ใบขับขี่ (ถ้ามี)

หน่วยงานที่ให้บริการและอํานวยความสะดวกสําหรับลูกค้าประกัน

แผนกเวชระเบียน :
02-220-7999 ต่อ 81100
แผนกรับผู้ป่วยใน :
02-220-7999 ต่อ 81195
แผนกการเงินผู้ป่วยนอก :
02-220-7999 ต่อ 81160
แผนกการเงินผู้ป่วยใน :
02-220-7999 ต่อ 89060
แผนกการตลาดประกัน :
02-220-7999 ต่อ 85212 - 85213

Insurance Information

AGLAIAAIGAllianz AYUDHYAAllianz PartnersASIA INSURANCEAXAaymart insurancecignaFWDGENERALIGenieHCMS logoimgInova CARE ASIAInter Partner AssistanceKrungthai AXAKrungthai Panich Insuranceksk insurancekwgKWIlawtonasialuma insurancely hour insuranceMBK LIFEMED-SURE SERVICESmenuMiCAREMSIGPACIFIC CROSSprudentialse Life อาคเนย์ประกันชีวิตSMK สินมั่นคงSokxay GroupsompothaipatTHRETKI INSURANCETokoTSITune Insuranceกรุงเทพประกันชีวิตกรุงเทพประกันภัยชับบ์สามัคคีประกันภัยทิพยประกันภัยเทเวศไทยประกันชีวิตไทยประกันภัยไทยประกันสุขภาพไทยประกันสุขภาพไทยไพบูลย์ประกันภัยไทยวิวัฒน์ไทยศรีประกันภัยไทยสมุทรธนชาตประกันภัยนวกิจประกันภัยบางกอกสหประกันภัยประกันคุ้มภัยฟอลคอนฟิลลิปประกันชีวิตมิตรแท้เมดิเฮลท์ เนทเวิร์คเมืองไทยประกันชีวิตเมืองไทยประกันภัยวิริยะประกันภัยสยามสไมล์อาคเนย์ประกันภัยอินทรประกันภัยแอ๊ดวานซ์ไอโออินกรุงเทพประกันภัยเฮลท์เบนนิฟิ
Emergency
+66 2220 3899

Make an appointment, call an ambulance. Available for service 24 hours a day.

Call Us
+66 2220 7999

Available for service 24 hours a day.

Hospital map
How to get there