Banner 2 Banner 2
Share on

 

หัวใจคืออวัยวะสำคัญของชีวิต หัวใจมีหน้าที่สูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงยังอวัยวะต่างๆ เมื่อเกิดอันตรายต่อหัวใจ ร่างกายมักจะส่งสัญญาณเตือน อันแสดงให้เห็นว่า หัวใจมีปัญหาและต้องการความสนใจอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะโรคที่อันตรายถึงชีวิต อย่างโรคหัวใจขาดเลือด

หัวใจเองก็ต้องการเลือดไปเลี้ยงเช่นเดียวกัน เมื่อเกิดการอุดตันของเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจ ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจบริเวณนั้นเกิดการขาดเลือดหรือตายลง อันเป็นสาเหตุที่ทำให้หัวใจไม่สามารถบีบเลือดไปเลี้ยงอวัยวะอื่นได้ ย่อมส่งผลร้ายแรงต่อชีวิต

การทราบถึงสัญญาณเตือนดังกล่าว จะช่วยให้รักษาชีวิตอย่างทันท่วงที

สัญญาณเตือนของอาการหัวใจขาดเลือด ได้แก่
1. อาการเจ็บ แน่นหน้าอกเหมือนถูกบีบรัด หรือกดทับ
2. อาการเจ็บหน้าอกที่ร้าวไปกราม สะบักหลัง แขนซ้าย หัวไหล่
3. อาการอื่นๆร่วม เช่น เหงื่อแตก ใจสั่น คลื่นไส้ จะเป็นลม หน้าซีด
4. อาการใจสั่น หรือเหนื่อยผิดปกติ

โดยในหลายๆครั้ง อาการเหล่านี้ แทบจะแยกจากโรคอื่นๆซึ่งอาจมีอาการคล้ายกันได้ลำบาก เช่น อาจทำให้สับสนกับโรคกรดไหลย้อน หรือกระดูกอ่อนซี่โครงอักเสบได้ ดังนั้นจึงไม่ควรละเลยหรือนิ่งนอนใจหากมีอาการดังกล่าว

ผู้สูงอายุหรือผู้มีปัจจัยเสี่ยงถือเป็นกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังและคอยสังเกตุอาการของตัวเองเป็นพิเศษ หากมีอาการคล้ายดังที่กล่าว ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัย

เมื่อมาพบแพทย์ แพทย์จะทำการซักประวัติ ตรวจร่างกายอย่างละเอียด ซึ่งแนวทางการส่งตรวจต่างๆจะต่างกันไปในแต่ละบุคคล แต่โดยส่วนใหญ่ แพทย์จะทำการส่งตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เพื่อดูว่าคลื่นไฟฟ้าหัวใจนั้น แสดงลักษณะของการมีหัวใจขาดเลือดหรือไม่

นอกจากนี้อาจมีเจาะเลือด การตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรือในบางรายอาจสวนหลอดเลือดหัวใจเพื่อหาว่ามีการอุดตันของเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจหรือไม่ หรือต้องได้รับการสวนหัวใจอย่างเร่งด่วนหรือไม่

ปัจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจขาดเลือดนั้นมีทั้งชนิดที่แก้ไขไม่ได้ เช่น อายุ เพศ หรือชนิดที่ปรับแก้ได้ เช่น การควบคุมไม่ให้ความดันโลหิตสูงผิดปกติ การควบคุมระดับไขมันในเลือด การป้องกันโรคเบาหวาน และการงดสูบบุหรี่ เป็นต้น

การป้องกันปัจจัยเสี่ยง และทราบถึงสัญญาณอันตรายล่วงหน้า เป็นเครื่องมือสำคัญในการปกป้องชีวิตตัวเองและคนที่เรารัก