Banner 2 Banner 2
Share on

 

วันนี้เรามาทวนความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งปอดกันอีกครั้ง

ความเสี่ยงที่ป้องกันไม่ได้ ได้แก่
1. อายุ
2. การมีประวัติคนในครอบครัวเป็นมะเร็งปอด

ความเสี่ยงที่ป้องกันได้ ได้แก่
1.การสูบบุหรี่
2.บุหรี่มือสอง
3.การสัมผัสสารก่อมะเร็งหรือสารพิษ ฝุ่นควัน หรือแร่จากอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น แร่เรดอน

การป้องกันมะเร็งปอด เริ่มจากการปรับพฤติกรรมในแต่ละวัน
1. เลิกสูบบุหรี่ ลดอัตราการป่วยเป็นมะเร็งปอดลงอย่างมีนัยยะสำคัญ
2. ไม่เริ่มสูบบุหรี่
3. หลีกเลี่ยงที่ๆมีควันบุหรี่
4. หลีกเลี่ยง หรือใส่เครื่องมือป้องกันเมื่อจำเป็นต้องเข้าไปอยู่ในที่ที่มีมลพิษหรือฝุ่นควัน
5. ตรวจเช็คสัญญาณอันตรายที่ควรต้องไปพบแพทย์
6. ตรวจคัดกรองด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ทรวงอกรังสีต่ำ ปีละครั้ง หากมีความเสี่ยงคือ มีประวัติเป็นผู้สูบบุหรี่หนัก และยังสูบบุหรี่อยู่หรือเลิกมาไม่ถึงสิบห้าปีและอายุระหว่าง 55-80 ปี

การดูแลสุขภาพและใส่ใจกับเรื่องเล็กๆน้อยๆประจำวันแบบนี้ จะช่วยให้เราห่างไกลจากโรคมะเร็งปอดค่ะ

Related Content
การคัดกรองอสุจิด้วยวิธีการ MACS Sperm
การคัดกรองอสุจิด้วยวิธีการ MACS Sperm
MACS Sperm (Magnetic activated cell sorting Sperm) เป็นวิธีการคัดเลือกเชื้ออสุจิตัวที่แข็งแรงสมบูรณ์
การรักษาโรคข้อเข่าเสื่อม
การรักษาโรคข้อเข่าเสื่อม
เสียงกรอบแกรบตอนเดิน อาการปวดเสียงข้อเข่า ไปจนถึงการมีข้อเข่ายึดติด นี่คือสาเหตุที่โรคข้อเข่าเสื่อมทำให้คุณภาพชีวิตของเราแย่ลงโดยไม่รู้ตัว
โรคข้อเข่าเสื่อม โรคกวนใจวัยรุ่นเก๋า
โรคข้อเข่าเสื่อม โรคกวนใจวัยรุ่นเก๋า
กรอบแกรบ เสียงน่ารำคาญเวลาเดิน หรืออาการปวดเข่ามักมาเยือนเมื่ออายุมากขึ้น
โรคข้อเข่าเสื่อม ดูเหมือนเป็นโรคที่พบได้บ่อย สาเหตุและอาการที่แท้จริงของโรคข้อเข่าเสื่อมเป็นอย่างไร
มะเร็งปอดรู้เท่าทันป้องกันได้
มะเร็งปอดรู้เท่าทันป้องกันได้
เกินครึ่งของโรคที่เป็นในปัจจุบันมีสาเหตุมาจาก สิ่งแวดล้อม หรือพฤติกรรมที่เราป้องกันได้ การตระหนักถึงความเสี่ยงของการเกิดโรค การสังเกตุอาการผิดปกติแต่เนิ่นๆจะสามารถทำให้เราป้องกันโรคร้ายได้หลายชนิด