Banner 2 Banner 2
Share on

 

กรอบแกรบ เสียงน่ารำคาญเวลาเดิน หรืออาการปวดเข่ามักมาเยือนเมื่ออายุมากขึ้น
โรคข้อเข่าเสื่อม ดูเหมือนเป็นโรคที่พบได้บ่อย สาเหตุและอาการที่แท้จริงของโรคข้อเข่าเสื่อมเป็นอย่างไร ที่เราเป็นอยู่ใช่อาการของโรคนี้หรือไม่ วันนี้มาเช็คดูกันค่ะ

โรคเข่าเสื่อม คือการที่กระดูกอ่อนบริเวณข้อเข่ามีความเสื่อม ทำให้ข้อเข่ามีการเสียดสีกัน สาเหตุหลักๆเกิดได้จาก
1. อายุที่มากขึ้น กล้ามเนื้อรอบข้อเข่าฝ่อลง ทำให้เข่ารับน้ำหนักมากขึ้น
2. น้ำหนักที่มากเกินมาตรฐาน
3. การบาดเจ็บข้อเข่ามาก่อน
4. ลักษณะการใช้งานข้อเข่าที่ไม่ถูกต้อง เช่น การนั่งยองๆนาน เป็นต้น

คุณมีอาการเหล่านี้หรือไม่
1. ได้ยินเสียงกรอบแกรบเวลาเดิน
2. ปวดเข่า เสียวเข่า
3. ข้อเข่าติด งอหรือยืดไม่ค่อยได้ หรือฝืดแข็ง

อาการและความรุนแรง แตกต่างกันไปตามระดับความเสื่อมของข้อเข่า การพบแพทย์ในระยะแรกเริ่มและการรักษาที่ถูกต้องจะช่วยชะลอการเสื่อมของข้อเข่าได้ค่ะ