Banner 2 Banner 2
Share on

 

 

1622193122564_0

 

ก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เราควรศึกษาสิ่งที่ควรรู้และข้อปฏิบัติก่อนฉีดวัคซีน วันนี้ รพ. ธนบุรี บำรุงเมือง ได้สรุป #ข้อควรปฏิบัติก่อนไปฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อให้ทุกท่านได้เตรียมความพร้อมก่อนถึงวันฉีดวัคซีน ดังนี้ค่ะ

✔ มาก่อนเวลานัดประมาณ 30 นาที
✔ ก่อนวันฉีดวัคซีน นอนพักผ่อนให้เพียงพอ และงดออกกำลังกายหนัก 2 วัน
✔ ทานอาหารให้อิ่ม งด ชา กาแฟ เครื่องดื่มชูกำลัง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
✔ ดื่มน้ำมากๆ 500 ซีซี ถึง 1 ลิตร
✔ ทานยาประจำตัว ตามปกติ
✔ ใส่ชุด ที่เปิดหัวไหล่ได้ง่าย
✔ สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และ Face Shield (ถ้ามี)

✍สิ่งที่จะต้องเตรียมมาในวันฉีดวัคซีนโควิด-19
1. บัตรประชาชน
2. ข้อมูลการนัดรับวัคซีนใน Application "หมอพร้อม"