Banner 2 Banner 2
Share on

‘โอมิครอน’ จะเป็น End game ของโควิด-19 จริงหรือไม่

สถานการณ์ที่แท้จริงของโควิดในประเทศไทยที่คนไทยอาจยังไม่รู้คืออะไร

ร่วมหาความจริงในสัมมนาสุด Exclusive “Omicron Crisis : ฝ่าวิกฤตโอมิครอน เดินหน้าประเทศไทย”

ข้อมูลโดย : PostToday และ Bangkok Post