Banner 2 Banner 2
Share on

line11adddate

1678953034530

🩺โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี ราคาพิเศษ 999 บาท🩺

ตรวจสุขภาพ 14 รายการ รวมตรวจ EKG และ เอกซเรย์ปอด
โปรปังขนาดนี้... ช้าไม่ได้แล้ว กับโปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี

ราคาพิเศษ 9️⃣9️⃣9️⃣ บาท เท่านั้น ❗ ❗

สั่งซื้อ คลิกที่นี่

 *โปรโมชั่นนี้เปิดจำหน่ายตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2566*

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

  •  - ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และค่าบริการ รพ. (สงวนสิทธิ์เฉพาะคนไทยเท่านั้น)
  •  - ขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกและคืนเงินทุกกรณี
  •  - แพ็กเกจตรวจตามรายการที่ระบุเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายการตรวจได้
  •  - กรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการอย่างน้อย 2 วัน ติดต่อเข้ารับบริการได้ที่ รพ.ธนบุรี บำรุงเมือง 02 220 7999
  •  - โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  •  - *เข้ารับบริการได้ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2566*
  •  - กรุณางดน้ำและอาหารอย่างน้อย 8-10 ชั่วโมง ก่อนเข้ารับบริการ

 

หมายเหตุ
 - การตรวจสอบการชำระเงินอาจใช้เวลา 1 - 2 วันทำการ
 -
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 02 220 7999

สนใจสั่งซื้อ Click ❗