Banner 1 Banner 1
Packages & Promotions
โปรแกรม SMART VACCINE
Price 1,999 THB
Download PDF

Package includes :

เสริมภูมิคุ้มกัน ทุกช่วงวัย กับ แพ็กเกจ Smart Vaccine
โปรแกรม SMART VACCINE SV-1 ราคา 3,999 บาท
โปรแกรม SMART VACCINE SV-2 ราคา 1,999 บาท
โปรแกรม SMART VACCINE SV-3 ราคา 6,999 บาท
เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
1. ราคานี้ใช้เฉพาะผู้รับบริการคนไทย
2. วันนี้ - 30 มิถุนายน 2565
POST COVID-19 สำหรับเด็ก
Price 1,200 THB
Download PDF

Package includes :

ตรวจเช็กสุขภาพหลังหายจากโควิด-19 สำหรับเด็ก
ราคา 1,200 บาท
LASIK PROMOTION
Price 32,900 THB
Download PDF

Package includes :

- แพคเกจรักษาสายตาด้วย PRK 32,900 บาท
- แพคเกจรักษาสายตาด้วยวิธี LASIK 35,900 บาท
- แพคเกจรักษาสายตาด้วยวิธี TransPRK 35,900 บาท
- แพคเกจ Femto LASIK เลสิกไร้ใบมีด 49,900 บาท
แพ็กเกจวัคซีนเด็ก
Price 8,700 THB
Download PDF

Package includes :

แพ็กเกจวัคซีนเด็กที่จำเป็นสำหรับลูกน้อย
- BABY BASIC ราคา 8,700 บาท
- BABY BASIC 2 ราคา 9,900 บาท
- BABY PREMIUM ราคา 10,900 บาท
- BABY PREMIUM 2 ราคา 10,900 บาท
- BABY SIGNATURE ราคา 13,900 บาท
- BABY SIGNATURE 2 ราคา 13,900 บาท
- BABY INFINITE ราคา 29,000 บาท
- BABY INFINITE 2 ราคา 29,000 บาท