Banner 1 Banner 1
Share on

 

ผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ประมาณ 5% จะมีอาการรุนแรงมาก

โดยส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่มีโรคร่วมเช่น เบาหวาน

สำหรับผู้เป็นเบาหวานที่มีการติดเชื้อ การคุมระดับน้ำตาลในเลือดจะผันผวนและควบคุมได้ยาก ส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อน จากโรคเบาหวานได้

เพราะฉะนั้นสำหรับผู้เป็นเบาหวาน ควรระมัดระวัง การหลีกเลี่ยงการติดเชื้อเป็นสิ่งสำคัญที่สุด

ในส่วนของการปฎิบัติตัวเกี่ยวกับเบาหวาน แนะนำดังนี้

1. ตั้งใจควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้ดีขึ้น เพื่อให้ระบบภูมิคุ้มกันแข็งแรง ลดความเสี่ยงและความรุนแรงในการติดเชื้อ

2. การติดเชื้อทุกชนิดสามารถเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดได้และทำให้ร่างกายขาดน้ำ จึงควรดื่มน้ำอย่างเพียงพอ

3. เช็คดูว่ายารักษาเบาหวานมีเพียงพอหรือไม่หากคุณต้องถูกกักตัวอยู่บ้านเป็นเวลา 1-2 สัปดาห์

4. สำรองอาหารโดยเฉพาะประเภทน้ำตาลอย่างเพียงพอไว้สำหรับการแก้ไขภาวะน้ำตาลต่ำได้ทันท่วงที

5. ผู้ป่วยเบาหวานทุกคนควรได้รับการฉีดวัคซีนสำหรับไข้หวัดใหญ่และโรคปอดบวมนิวโมคอกคัส เพื่อลดการติดเชื้อแทรกซ้อนและลดความรุนแรงของโรคในกรณีที่พบการติดชื้อร่วมกัน

ขอบคุณข้อมูล จากนพ.สิทธิชัย ภิญโญพจนารถ อายุรแพทย์ต่อมไร้ท่อค่ะ

Credit : สมาคมโรคเบาหวานแห่งประทศไทย

Related Content
ช่วงกระตุ้นไข่ ควรปฏิบัติตัวอย่างไร
ช่วงกระตุ้นไข่ ควรปฏิบัติตัวอย่างไร
คู่สมรสที่ตั้งใจทำ IVF/ICSI จะต้องผ่านเหตุการณ์ของการกระตุ้นไข่ ซึ่งการกระตุ้นไข่ถือเป็นช่วงเวลาที่สำคัญ เพื่อให้คุณผู้หญิงได้ไข่ที่มีคุณภาพ สมบูรณ์
การทำ ICSI (อิ๊กซี่) กับ IVF ต่างกันอย่างไร
การทำ ICSI (อิ๊กซี่) กับ IVF ต่างกันอย่างไร
คุณพ่อ คุณแม่ หลายท่าน คงจะสงสัยไม่น้อยว่า กระบวนการทำเด็กหลอดแก้ว นั้น หลังจากเก็บไข่ แล้ว นักวิทยาศาสตร์/แพทย์ จะนำไข่ กับ สเปิร์ม ไปทำอะไรกัน เพื่อให้ได้ตัวอ่อนที่มีคุณภาพ
รากฟันเทียมกับสะพานฟันต่างกันอย่างไร?
รากฟันเทียมกับสะพานฟันต่างกันอย่างไร?
เมื่อคนไข้มีการสูญเสียฟันแท้ในช่องปาก การใส่ฟันทดแทนจะช่วยให้คนไข้เคี้ยวอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากชึ้น หรือเพิ่มความมั่นใจในกรณีฟันที่หายไปเป็นบริเวณฟันหน้า การที่คนไข้ปล่อยให้เกิดช่องว่างระหว่างฟัน มีโอกาสที่จะทำให้เกิดปัญหาตามมาในภายหลังได้
การดูแลเท้าในผู้ป่วยเป็นเบาหวาน
การดูแลเท้าในผู้ป่วยเป็นเบาหวาน
เบาหวานเป็นภาวะที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อเท้า แม้ว่าจะเป็นแผลเล็กๆก็อาจก่อให้เกิดอันตรายที่ร้ายแรงได้ เนื่องจากเบาหวานจะทำลายเส้นประสาททำให้การรับรู้ความรู้สึกแย่ลง และลดเลือดไปเลี้ยงเท้า