แบนเนอร์ 1 แบนเนอร์ 1
แนะนำติชม
Dear valued patients,
As part of our ongoing commitment and ways to improve our quality & services, we would very much love to hear from you, our valued customers, patients and visitors.

Please fill in the form below to provide us feedback on:
- Our services: please let us know if our services need improvement along with any suggestions you might have.
- Safety concerns: please let us know if you notice anything you feel we should address to make our hospital and clinic a safer environment.
- Ethical concerns: please let us know if you notice anything you feel is an ethical issue we should know about.

These forms are collected daily and will be used by our Customer Quality & Excellence team and relayed back to the relevant team as well as management.

If you would like us to contact you back, please leave us your contact details on the comments below and we will respond back accordingly.

We thank you very much for your time in leaving us your comments. Note that we treat all comments and inquiries with confidentiality.

Warm regards,
Thonburi Bamrungmuang Customer Quality & Excellence team

แนะนำติชม
คำแนะนำติชม *
ทั้งหมด 0 ถึง 1000
ไฟล์แนบ
(นามสกุล .jpg, .png, .pdf, .m4a, .mp3, .mov สูงสุด 5 MB)
Captcha *
พิมพ์ข้อความตามรูปภาพ