รศ.นพ.อัมพร จงเสรีจิตต์

ศูนย์เลสิก

Specialty

จักษุวิทยา

Sub-specialty

จักษุวิทยา-จอประสาทตา

กระจกตาและการแก้ไขค่าสายตา

Language

ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ

Qualification

การศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วุฒิบัตร

  • วุฒิบัตรวิชาชีพเวชกรรม (สาขาจักษุวิทยา) แพทยสภา
  • ประกาศนียบัตร (วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกจักษุวิทยา) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ประกาศนียบัตรหลักสูตรการบริหารโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • Refractive Surgery fellow at Vardinoyiannion Eye Institute of Crete, Greece.
  • Retinal fellow at Doheny Eye Institute, University of Southern California, Los Angeles, USA.
Schedule
DayTimeLocation
อังคาร09:00 - 12:00ศูนย์เลสิก ชั้น 4
ศุกร์09:00 - 12:00ศูนย์เลสิก ชั้น 4
Emergency
+66 2220 3899

Make an appointment, call an ambulance. Available for service 24 hours a day.

Call Us
+66 2220 7999

Available for service 24 hours a day.

Hospital map
How to get there