ศ.คลินิก ดร.พญ.นลินี จงวิริยะพันธุ์

ศูนย์กุมารเวชกรรม

Specialty

กุมารเวชศาสตร์

Sub-specialty

กุมารเวชศาสตร์โภชนาการ

Language

ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ

Qualification

การศึกษา

– แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร

– วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

– ประกาศนียบัตรโภชนาการเด็ก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
– วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (มนุษยโภชนวิทยา), Tufts University School of Nutrition Science and Policy, Boston, Massachusetts, USA
– ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (มนุษยโภชนวิทยา), Tufts University School of Nutrition Science and Policy, Boston, Massachusetts, USA

Schedule
DayTimeLocation
จันทร์07:00 - 16:00ศูนย์กุมารเวชกรรม ชั้น B1
อังคาร07:00 - 16:00ศูนย์กุมารเวชกรรม ชั้น B1
พุธ07:00 - 16:00ศูนย์กุมารเวชกรรม ชั้น B1
พฤหัสบดี07:00 - 16:00ศูนย์กุมารเวชกรรม ชั้น B1
ศุกร์07:00 - 16:00ศูนย์กุมารเวชกรรม ชั้น B1
Emergency
+66 2220 3899

Make an appointment, call an ambulance. Available for service 24 hours a day.

Call Us
+66 2220 7999

Available for service 24 hours a day.

Hospital map
How to get there