นพ.รัชกฤช เอกอมรดิลก

ศูนย์ศัลยกรรม

Specialty

ศัลยศาสตร์

Sub-specialty

Language

ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ

Qualification

วุฒิบัตร

  • ใบอนุญาตใช้กัญชาในการรักษาผู้ป่วยทางการแพทย์
  • อบรมเชิงปฏิบัติการให้ยาเคมีบําบัดในผู้ป่วยมะเร็งสําหรับแพทย์

การศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ พระมงกุฏเกล้า
  • พบ.วว ศัลยศาสตร์ทั่วไป รพ.พระมงกุฏเกล้า
  • Advanced Trauma Life Support รพ. พระมงกุฏเกล้า
Schedule
DayTimeLocation
จันทร์08.00 -17.00ศูนย์ศัลยกรรม ชั้น B1
อังคาร08.00-17.00ศูนย์ศัลยกรรม ชั้น B1
พุธ08.00-17.00ศูนย์ศัลยกรรม ชั้น B1
พฤหัสบดี08.00-17.00ศูนย์ศัลยกรรม ชั้น B1
ศุกร์08.00-17.00ศูนย์ศัลยกรรม ชั้น B1
Emergency
+66 2220 3899

Make an appointment, call an ambulance. Available for service 24 hours a day.

Call Us
+66 2220 7999

Available for service 24 hours a day.

Hospital map
How to get there