พญ.สีวลี สีดาฟอง

ศูนย์กุมารเวชกรรม

Specialty

กุมารเวชศาสตร์

Sub-specialty

กุมารเวชศาสตร์ระบบทางเดินอาหารและตับ

Language

ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ

Qualification

การศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คุณวุฒิ

  • วุฒิบัตรอนุสาขาระบบทางเดินอาหารและตับ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล
Schedule
DayTimeLocation
จันทร์08.00 - 17.00ศูนย์กุมารเวชกรรม ชั้น B1
อังคาร08.00 - 17.00 ศูนย์กุมารเวชกรรม ชั้น B1
พุธ08.00 - 17.00 ศูนย์กุมารเวชกรรม ชั้น B1
พฤหัสบดี08.00 - 17.00 ศูนย์กุมารเวชกรรม ชั้น B1
อาทิตย์08.00 - 17.00 ศูนย์กุมารเวชกรรม ชั้น B1
Emergency
+66 2220 3899

Make an appointment, call an ambulance. Available for service 24 hours a day.

Call Us
+66 2220 7999

Available for service 24 hours a day.

Hospital map
How to get there