พญ.นิภารัตน์ ไตรโลกา

ศูนย์กายภาพบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพ

Specialty

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

Sub-specialty

Language

ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ

Qualification

การศึกษา

- 2538-2551 โรงเรียนราชินี
- 2552-2557 ปริญญาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
- 2562-2564 ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์และเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล

Schedule
เฉพาะกรณีนัดหมายล่วงหน้า
หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่
โทร 02 220 7999
Emergency
+66 2220 3899

Make an appointment, call an ambulance. Available for service 24 hours a day.

Call Us
+66 2220 7999

Available for service 24 hours a day.

Hospital map
How to get there