นพ.ศศิน กิจสำราญกุล

ศูนย์รังสีวินิจฉัย

Specialty

รังสีวินิจฉัย

Sub-specialty

ภาพวินิจฉัยระบบประสาท

Language

ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ

Qualification

วุฒิบัตร

  • ประกาศนียบัตร Fellowship Training in Diagnostic Neuroimaging คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย

การศึกษา

  • 2552 - 2557: แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • 2557 - 2558: แพทย์ โรงพยาบาลลำปาง จังหวัดลำปาง ประเทศไทย
  • 2558 - 2560: แพทย์ - ผู้ช่วยครู ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล
  • 2560 - 2563: แพทย์ประจำสาขารังสีวินิจฉัย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
Schedule
เฉพาะกรณีนัดหมายล่วงหน้า
หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่
โทร 02 220 7999
Emergency
+66 2220 3899

Make an appointment, call an ambulance. Available for service 24 hours a day.

Call Us
+66 2220 7999

Available for service 24 hours a day.

Hospital map
How to get there