พญ.ธัญสุดา อรรถวิน

แผนกฉุกเฉิน

Specialty

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

Sub-specialty

Language

ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ

Qualification

การศึกษา

  • 2554-2559 วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • 2561-2564 แพทย์เฉพาะทาง เวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลสระบุรี
Schedule
เฉพาะกรณีนัดหมายล่วงหน้า
หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่
โทร 02 220 7999
Emergency
+66 2220 3899

Make an appointment, call an ambulance. Available for service 24 hours a day.

Call Us
+66 2220 7999

Available for service 24 hours a day.

Hospital map
How to get there