พญ.กันทลัส เลิศสกุลพิริยะ

ศูนย์กุมารเวชกรรม

Specialty

กุมารเวชศาสตร์

Sub-specialty

กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา

Language

ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ

Qualification

การศึกษา

– แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร

– วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์
– วุฒิบัตรอนุสาขากุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา

Schedule
DayTimeLocation
พุธ16:00 - 19:00ศูนย์กุมารเวชกรรม ชั้น B1
Emergency
+66 2220 3899

Make an appointment, call an ambulance. Available for service 24 hours a day.

Call Us
+66 2220 7999

Available for service 24 hours a day.

Hospital map
How to get there