นพ.เดชา แสงเลิศศิลปชัย

แผนกฉุกเฉิน

Specialty

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

Sub-specialty

Language

ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ

Qualification

การศึกษา

  • ระดับ มัธยมศึกษา : โรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย จังหวัด กรุงเทพมหานคร
  • ระดับ อุดมศึกษา   :  แพทยศาสตร์บัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย GPA 3.49
  • สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 2565 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


Schedule
เฉพาะกรณีนัดหมายล่วงหน้า
หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่
โทร 02 220 7999
Emergency
+66 2220 3899

Make an appointment, call an ambulance. Available for service 24 hours a day.

Call Us
+66 2220 7999

Available for service 24 hours a day.

Hospital map
How to get there