นพ.ไชยพัฒน์ สัตยธรรม

แผนกฉุกเฉิน

Specialty

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

Sub-specialty

Language

ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ

Qualification

การศึกษา

  • พ.ศ. 2548 - 2553 มัธยมศึกษาตอนต้น – ปลายที่โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 
  • พ.ศ. 2554  มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ Wiston academy, Mississippi, USA 
  • พ.ศ. 2554 - 2560 แพทย์ศาสตร์บัณฑิตที่ Zhengzhou university, Henan, China
  • พ.ศ. 2563- 2566 แพทย์ประจําบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินที่ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 
Schedule
เฉพาะกรณีนัดหมายล่วงหน้า
หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่
โทร 02 220 7999
Emergency
+66 2220 3899

Make an appointment, call an ambulance. Available for service 24 hours a day.

Call Us
+66 2220 7999

Available for service 24 hours a day.

Hospital map
How to get there