พญ.อัญชิษฐา อินทรพิน

แผนกฉุกเฉิน

Specialty

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

Sub-specialty

Language

ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ

Qualification

การศึกษา

  • 2545 - 2551 มัธยมศึกษา โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
  • 2551 - 2552 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • 2552 - 2558 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
  • 2560 - 2563 แพทย์ประจำบ้านฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
Schedule
เฉพาะกรณีนัดหมายล่วงหน้า
หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่
โทร 02 220 7999
Emergency
+66 2220 3899

Make an appointment, call an ambulance. Available for service 24 hours a day.

Call Us
+66 2220 7999

Available for service 24 hours a day.

Hospital map
How to get there