พญ.มุกรวี อยู่เย็น

ศูนย์กุมารเวชกรรม

Specialty

กุมารเวชศาสตร์

Sub-specialty

กุมารเวชศาสตร์โรคไต

Language

ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ

Qualification

การศึกษา

มัธยมศึกษาตอนต้น - โรงเรียนพนัสพิทยาคาร จังหวัดชลบุรี 
มัธยมศึกษาตอนปลาย - โรงเรียนพนัสพิทยาคาร จังหวัดชลบุรี
ปริญญาตรี - คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

Schedule
เฉพาะกรณีนัดหมายล่วงหน้า
หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่
โทร 02 220 7999
Emergency
+66 2220 3899

Make an appointment, call an ambulance. Available for service 24 hours a day.

Call Us
+66 2220 7999

Available for service 24 hours a day.

Hospital map
How to get there