นพ.กรณ์ เลิศพิภพเมธา

ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ, ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ, ศูนย์กุมารเวชกรรม

Specialty

อายุรศาสตร์

Sub-specialty

โรคทางเดินอาหารและตับ

Language

ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ

Qualification

การศึกษา

2542 ประถมศึกษา รร.อัสสัมชัญ แผนกประถม
2545 มัธยมศึกษาตอนต้น รร.อัสสัมชัญ บางรัก
2548 มัธยมศึกษาตอนปลาย รร.เตรียมอุดมศึกษา
2554 แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล

วุฒิบัตร

วุฒิบัตรฯ สาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รับรอง วว ให้เทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอก ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
วุฒิบัตรฯ อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

Schedule
เฉพาะกรณีนัดหมายล่วงหน้า
หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่
โทร 02 220 7999
Emergency
+66 2220 3899

Make an appointment, call an ambulance. Available for service 24 hours a day.

Call Us
+66 2220 7999

Available for service 24 hours a day.

Hospital map
How to get there