นพ. จักรภพ ชัยขจรวัฒน์

ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ

Specialty

อายุรศาสตร์

Sub-specialty

อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

Language

ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ

Qualification

Schedule
เฉพาะกรณีนัดหมายล่วงหน้า
หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่
โทร 02 220 7999
Emergency
+66 2220 3899

Make an appointment, call an ambulance. Available for service 24 hours a day.

Call Us
+66 2220 7999

Available for service 24 hours a day.

Hospital map
How to get there