นพ. ฉัตรชัย ฟองเลิศนุกุล

ศูนย์ศัลยกรรม, ศูนย์ศัลยกรรม, ศูนย์กุมารเวชกรรม

Specialty

ศัลยศาสตร์

Sub-specialty

Language

ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ

Qualification

วุฒิบัตร

วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ไทย โรงพยาบาลราชวิถี

การศึกษา

2555 : แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปัจจุบัน : ศึกษาโครงการ Fellowship ของโรงพยาบาลราชวิถีศัลยกรรมแผลเล็ก

Schedule
เฉพาะกรณีนัดหมายล่วงหน้า
หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่
โทร 02 220 7999
Emergency
+66 2220 3899

Make an appointment, call an ambulance. Available for service 24 hours a day.

Call Us
+66 2220 7999

Available for service 24 hours a day.

Hospital map
How to get there