พญ.ชนิกา ทรัพย์ชูกุล

ศูนย์จิณณ์ เวลเนส

Specialty

ตจวิทยา

Sub-specialty

Language

ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ

Qualification

การศึกษา

2562-2566 คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาโรคผิวหนัง โรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล
2553-2559 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
2550-2552 มัธยมปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
2547-2549 มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 

Schedule
DayTimeLocation
อังคาร08:00-19:00
พุธ08:00-16:00
พฤหัสบดี08:00-20:00
ศุกร์08:00-12:00
Emergency
+66 2220 3899

Make an appointment, call an ambulance. Available for service 24 hours a day.

Call Us
+66 2220 7999

Available for service 24 hours a day.

Hospital map
How to get there