นพ.ทรงวุฒิ ภู่สว่าง

ศูนย์กุมารเวชกรรม

Specialty

อายุรศาสตร์

Sub-specialty

อายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก

Language

ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ

Qualification

การศึกษา

2562-2566 คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาโรคผิวหนัง โรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล
2553-2559 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
2550-2552 มัธยมปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
2547-2549 มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 

การศึกษา

2557 แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Schedule
เฉพาะกรณีนัดหมายล่วงหน้า
หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่
โทร 02 220 7999
Emergency
+66 2220 3899

Make an appointment, call an ambulance. Available for service 24 hours a day.

Call Us
+66 2220 7999

Available for service 24 hours a day.

Hospital map
How to get there