นพ.ธวัชสภณ ธรรมบำรุง

ศูนย์กุมารเวชกรรม

Specialty

อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

Sub-specialty

Language

ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ

Qualification

การศึกษา

โรงเรียนมัธยมปลาย (พ.ศ. 2543-2549) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
แพทยศาสตร์บัณฑิต (2550-2555) วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า มหาวิทยาลัยมหิดล 

วุฒิบัตร

  • หนังสือรับรองทักษะการสอนวิชาชีพด้านสุขภาพ (พฤษภาคม 2560) มหาวิทยาลัยโตรอนโต
  • หนังสือรับรองการเข้าร่วมการทูตระดับโลก-การทูตในโลกสมัยใหม่ (มิถุนายน 2560) มหาวิทยาลัยลอนดอน
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก) คณะบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ใบรับรองคณะกรรมการอายุรศาสตร์ เนื้องอกวิทยาทางการแพทย์ ราชวิทยาลัยแพทย์แห่งประเทศไทย
Schedule
เฉพาะกรณีนัดหมายล่วงหน้า
หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่
โทร 02 220 7999
Emergency
+66 2220 3899

Make an appointment, call an ambulance. Available for service 24 hours a day.

Call Us
+66 2220 7999

Available for service 24 hours a day.

Hospital map
How to get there