นพ.ธวัชสภณ ธรรมบำรุง

ศูนย์มะเร็ง

Specialty

อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

Sub-specialty

Language

ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ

Qualification

วุฒิบัตร

  • หนังสือรับรองทักษะการสอนวิชาชีพด้านสุขภาพ (พฤษภาคม 2560) มหาวิทยาลัยโตรอนโต
  • หนังสือรับรองการเข้าร่วมการทูตระดับโลก-การทูตในโลกสมัยใหม่ (มิถุนายน 2560) มหาวิทยาลัยลอนดอน
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก) คณะบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ใบรับรองคณะกรรมการอายุรศาสตร์ เนื้องอกวิทยาทางการแพทย์ ราชวิทยาลัยแพทย์แห่งประเทศไทย
Schedule
เฉพาะกรณีนัดหมายล่วงหน้า
หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่
โทร 02 220 7999
Emergency
+66 2220 3899

Make an appointment, call an ambulance. Available for service 24 hours a day.

Call Us
+66 2220 7999

Available for service 24 hours a day.

Hospital map
How to get there