นพ.ศุภฤกษ์ สื่อรุ่งเรือง

ศูนย์จิณณ์ เวลเนส

Specialty

เวชศาสตร์ป้องกัน

Sub-specialty

สาธารณสุขศาสตร์

Language

ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ

Qualification

การศึกษา

  • 2548 แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • รายวิชาการแพทย์เชิงบูรณาการเช่น การฝังเข็ม (2557), การแพทย์แผนไทย (2558)

วุฒิบัตร

  • 2557 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเวชกรรมครอบครัวไทย ราชวิทยาลัยแพทย์ครอบครัวแห่งประเทศไทย
Schedule
เฉพาะกรณีนัดหมายล่วงหน้า
หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่
โทร 02 220 7999
Emergency
+66 2220 3899

Make an appointment, call an ambulance. Available for service 24 hours a day.

Call Us
+66 2220 7999

Available for service 24 hours a day.

Hospital map
How to get there