นพ.อรุณ กฤษณาสกุล

ศูนย์ศัลยกรรม

Specialty

ศัลยศาสตร์

Sub-specialty

ศัลยศาสตร์ทวารหนัก

Language

ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ

Qualification

วุฒิบัตร

  • พ.ศ.  2561 ประกาศนียบัตรการผ่าตัดแบบแผลเล็ก  โรงพยาบาลราชวิถี ประเทศไทย
  • พ.ศ.  2564 ใบรับรองการฝึกอบรมda Vinci Technology Training as Surgeon(การผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์)

การศึกษา

  • พ.ศ. 2551 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • พ.ศ. 2556 คณะศัลยศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • พ.ศ.  2560 AITS/ASIA IRCAD, ไต้หวัน - หลักสูตรเร่งรัดในการส่องกล้องทั่วไปการผ่าตัด
  • พ.ศ.  2563 คณะศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก โรงพยาบาลราชวิถี ประเทศไทย
Schedule
เฉพาะกรณีนัดหมายล่วงหน้า
หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่
โทร 02 220 7999
Emergency
+66 2220 3899

Make an appointment, call an ambulance. Available for service 24 hours a day.

Call Us
+66 2220 7999

Available for service 24 hours a day.

Hospital map
How to get there