พญ.ศุภฤดี บุญญกาศ

Specialty

อายุรศาสตร์

Sub-specialty

อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

Language

ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ

Qualification

การศึกษา

  • ปริญญาตรี : แพทยศาสตร์บัณฑิต ปีการศึกษา 2547 คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
  • แพทย์ประจําบ้าน : สาขาอายุรกรรม ปี 2555 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
  • แพทย์ประจําบ้านต่อยอด : อายุรศาสตร์ สาขาโรคระบบทางเดินอาหาร ปี 2559 โรงพยาบาลวชิรพยาบาล
Schedule
เฉพาะกรณีนัดหมายล่วงหน้า
หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่
โทร 02 220 7999
Emergency
+66 2220 3899

Make an appointment, call an ambulance. Available for service 24 hours a day.

Call Us
+66 2220 7999

Available for service 24 hours a day.

Hospital map
How to get there