พญ.จุฬารัตน์ พละบุตร

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

Specialty

เวชศาสตร์ครอบครัว

Sub-specialty

Language

ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ

Qualification

การศึกษา

  • 2538 - 2543 โรงเรียนเมืองอุบล จ.อุบลราชธานี
  • 2544 - 2549 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จ.อุบลราชธานี
  • 2550 - 2555 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การศึกษา

  • ปี 2555 จบแพทยศาสตร์บัณฑิต จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล มหาวิทยาลัย มหิดล 
  • ปี 2558-2561 การศึกษาเฉพาะทาง อายุรศาสตร์ สถานศึกษา โรงพยาบาลมหาราช
  • ปี 2561-2563 การศึกษาเฉพาะทาง อายุรศาสตร์ทางเดินอาหาร สถานศึกษา โรงพยาบาลวชิรพยาบาล
Schedule
เฉพาะกรณีนัดหมายล่วงหน้า
หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่
โทร 02 220 7999
Emergency
+66 2220 3899

Make an appointment, call an ambulance. Available for service 24 hours a day.

Call Us
+66 2220 7999

Available for service 24 hours a day.

Hospital map
How to get there