พญ.ตรีทิพย์ จูมจนะ

ศูนย์ตรวจสุขภาพ, ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ

Specialty

เวชศาสตร์ครอบครัว

Sub-specialty

Language

ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ

Qualification

การศึกษา

  • ประถมศึกษา: โรงเรียนสตรีบูรณวิทย์ (พ.ศ.2538-2543)
  • มัธยมศึกษา: โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ (พ.ศ.2544-พ.ศ.2549)
  • ปริญญาบัณฑิต: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (พ.ศ.2550-2555)
  • ปฏิบัติงานแพทย์เพิ่มพูนทักษะ: โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ (พ.ศ.2556)
  • ศึกษาต่อเฉพาะทาง: ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (พ.ศ.2557-2560)
                    : แพทย์ประจําบ้านต่อยอดสาขาศัลยศาสตร์เต้านม กองศัลยกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า(พ.ศ.2562) 
Schedule
เฉพาะกรณีนัดหมายล่วงหน้า
หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่
โทร 02 220 7999
Emergency
+66 2220 3899

Make an appointment, call an ambulance. Available for service 24 hours a day.

Call Us
+66 2220 7999

Available for service 24 hours a day.

Hospital map
How to get there