พญ.พิชญ์สินี มั่นสัมฤทธิ์

ศูนย์ศัลยกรรม

Specialty

ศัลยศาสตร์

Sub-specialty

Language

ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ

Qualification

การศึกษา

  • มัธยมศึกษาตอนต้น: โรงเรียนสตรีวิทยา
  • มัธยมศึกษาตอนปลาย: โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
  • แพทยศาสตร์: คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  • ป.แพทย์ชันสูง ( The Higher Graduate Diploma in Clinical Medical Science ):: คณะ
    แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  • หนังสืออนุมัติสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ราชวิทยาลัยเวชศาสตร์ครอบครัวปี 2563
Schedule
เฉพาะกรณีนัดหมายล่วงหน้า
หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่
โทร 02 220 7999
Emergency
+66 2220 3899

Make an appointment, call an ambulance. Available for service 24 hours a day.

Call Us
+66 2220 7999

Available for service 24 hours a day.

Hospital map
How to get there