นพ.ปริญญ์ วาทีสาธกกิจ

ศูนย์หัวใจ

Specialty

อายุรศาสตร์

Sub-specialty

อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

Language

ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ

Qualification

การศึกษา

– แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร

– วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์
– วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ

Schedule
DayTimeLocation
พุธ13:00 - 16:00ศูนย์หัวใจ ชั้น 2
Emergency
+66 2220 3899

Make an appointment, call an ambulance. Available for service 24 hours a day.

Call Us
+66 2220 7999

Available for service 24 hours a day.

Hospital map
How to get there