นพ.วิเชียร ทองแตง

ศูนย์หัวใจ

Specialty

อายุรศาสตร์

Sub-specialty

อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

เวชบำบัดวิกฤต

Language

ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ

Qualification

การศึกษา

– แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2509

วุฒิบัตร

– วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาตร์ทั่วไป แพทยสภา  2513

– วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยมหิดล  2515

– วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาตร์โรคหัวใจ Auckland Hospital, N.Z , 2519

– วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาตร์โรคหัวใจ แพทยสภา  2530

Schedule
DayTimeLocation
ศุกร์09:00 - 12:00ศูนย์หัวใจ ชั้น2
Emergency
+66 2220 3899

Make an appointment, call an ambulance. Available for service 24 hours a day.

Call Us
+66 2220 7999

Available for service 24 hours a day.

Hospital map
How to get there