นพ.ธัญญ์ สุวัฒนวิโรจน์

ศูนย์หัวใจ

Specialty

อายุรศาสตร์

Sub-specialty

อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

Language

ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ

Qualification

การศึกษา

– คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2546

วุฒิบัตร

– วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550
– วุฒิบัตรอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล , 2555

การฝึกอบรมด้านอื่น ๆ

– Clinical Research Fellow, Echocardiography Mazankowski Alberta Heart Institute University of Alberta Edmonton, AB, Canada , 2561
– Clinical Fellow , Advanced Cardiac Imaging University of Ottawa Heart Institute Ottawa, ON, Canada ,2562

Schedule
DayTimeLocation
จันทร์08:00 - 17:00ศูนย์หัวใจ ชั้น 2
อังคาร08:00 - 17:00ศูนย์หัวใจ ชั้น2
พุธ08:00 - 17:00 ศูนย์หัวใจ ชั้น 2
พฤหัสบดี08:00 - 17:00ศูนย์หัวใจ ชั้น 2
ศุกร์08:00 - 17:00ศูนย์หัวใจ ชั้น 2
อาทิตย์12:00 - 16:00ศูนย์หัวใจ ชั้น 2
Emergency
+66 2220 3899

Make an appointment, call an ambulance. Available for service 24 hours a day.

Call Us
+66 2220 7999

Available for service 24 hours a day.

Hospital map
How to get there