พญ.อุไรวรรณ สิมะพิเชฐ

ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ

Specialty

อายุรศาสตร์

Sub-specialty

อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

Language

ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ

Qualification

วุฒิบัตร

  •  วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์
  •  วุฒิบัตรอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

การศึกษา

– แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Schedule
DayTimeLocation
จันทร์08:00 - 19:00ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ ชั้น 3
อังคาร08:00 - 16:00 ศุนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ ชั้น 3
พุธ08:00 - 16:00ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ ชั้น 3
พฤหัสบดี09:00 - 16:00ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ ชั้น 3
อาทิตย์09:00 - 15:00ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ ชั้น 3
Emergency
+66 2220 3899

Make an appointment, call an ambulance. Available for service 24 hours a day.

Call Us
+66 2220 7999

Available for service 24 hours a day.

Hospital map
How to get there