ศ. พญ.วโรชา มหาชัย

ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ

Specialty

อายุรศาสตร์

Sub-specialty

อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

Language

ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ

Qualification

วุฒิบัตร

– วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2525

– วุฒิบัตรอนุสาขาโรคระบบทางเดินอาหาร มหาวิทยาลัยอัลเบอร์ตา เอดมันตัน ประเทศแคนาดา พ.ศ. 2526

การศึกษา

– แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2519

– วท.ม. ภาควิชาเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัลเบอร์ตา เอดมันตัน ประเทศแคนาดา พ.ศ. 2527

Schedule
DayTimeLocation
พุธ13:30 - 16:30ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ ชั้น3
อาทิตย์13:00 - 16:00ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ ชั้น3
Emergency
+66 2220 3899

Make an appointment, call an ambulance. Available for service 24 hours a day.

Call Us
+66 2220 7999

Available for service 24 hours a day.

Hospital map
How to get there