พญ.สุจารี พิมลพันธุ์

ศูนย์ศัลยกรรม

Specialty

ศัลยศาสตร์

Sub-specialty

ผ่าตัดผ่านกล้องแผลเล็ก

Language

ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ

Qualification

การศึกษา

– แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร

– วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลศูนย์หาดใหญ่
– ATLS (Advance Trauma Life Support), ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์
– DSTC (Definitive Surgical Trauma Care Course), โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

Schedule
DayTimeLocation
จันทร์08:00 - 17:00ศูนย์ศัลยกรรม ชั้น B1
อังคาร08:00 - 17:00ศูนย์ศัลยกรรม ชั้น B1
พุธ08:00 - 17:00ศูนย์ศัลยกรรม ชั้น B1
พฤหัสบดี08:00 -17:00ศูนย์ศัลยกรรม ชั้น B1
ศุกร์08:00 - 17:00ศูนย์ศัลยกรรม ชั้น B1
Emergency
+66 2220 3899

Make an appointment, call an ambulance. Available for service 24 hours a day.

Call Us
+66 2220 7999

Available for service 24 hours a day.

Hospital map
How to get there