นพ.ทวิวัฒน์ สุโรจนเมธากุล

ศูนย์ศัลยกรรม

Specialty

ศัลยศาสตร์

Sub-specialty

ศัลยศาสตร์หลอดเลือด

Language

ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ

Qualification

การศึกษา

– แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตร

– วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ 

– วุฒิบัตรอนุสาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือด

Schedule
เฉพาะกรณีนัดหมายล่วงหน้า
หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่
โทร 02 220 7999
Emergency
+66 2220 3899

Make an appointment, call an ambulance. Available for service 24 hours a day.

Call Us
+66 2220 7999

Available for service 24 hours a day.

Hospital map
How to get there